BLOGDA ARAYINIZ

BUGÜNKÜ İZLENME

7 Ocak 2011 Cuma

DİNİDARLARIN DİNDARLARI KENDİLERİ GİBİ GÖRMELERİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,  BALIKESİR’DE  CAMİİ MİNBERİNDE, HALKA NELER SÖYLEŞTİ..?


Bir taraftan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü temelleri atılırken, Mustafa Kemal Atatürk, halkla içice olmayı, memleketin esas sahipleri ile birlikte hareket etmeyi ilke edindiği için, yurt gezilerine de ayrı bir önem vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk sürekli Anadolu'yu dolaşarak, halkın yanında olmuş, halkın sorunlarını dinlemiş, halktan da Cumhuriyet’in kurulmasına yardımcı oldukları gibi korumalarını da istemiştir.

Atatürk'ün Balıkesir'i 7 kez ziyaret etmiştir. Bunlardan ilki, 6 Şubat 1923'te gerçekleşmiştir.

O tarihte, İzmir'den trenle Balıkesir’e gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün, beraberinde eşi, Latife hanım ve Kâzım Karabekir Paşa ile diğer zevat bulunmaktadır.

Milli Kuvvetler Caddesi üzerine serilen halılar ve devasa  taklarla süslenen cadde boyunca halkı selamlayarak oradan Belediye binasına gitmiş ve burada yapılan geçit törenini izlemişlerdir.

Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Paşayı büyük bir sevgi ve coşku ile kucaklamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk ve heyeti geceyi Sacitzade Mahmut Bey'in evinde geçirmişlerdir.

Mustafa Kemal Atatürk, 7 Şubat 1923 günü öğlen,  Paşa Camii'nde okunan mevlitten  sonra minbere çıkarak yaptığı konuşmada da,

"BALIKESİR HUTBESİ" DİYE ANILAN BU KONUŞMA ŞÖYLEDİR

 "Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun".

diyerek söze başlamış,  kurulacak yeni devletin temel esasları ile devrimler ve cumhuriyete ışık tutan mesajları vermiştir.

Atatürk, Zagnos Paşa Cami Hutbe'sinde ise cemaate söyle seslenmiştir:

“ Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun.

Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenabı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur.

Temel nizamı, hepimizin bildiği “Kuran’ı Azimüşan” da ki açık ve kesin hükümlerdir.

İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir.

Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir.

Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenabı Hak'tır.

Arkadaşlar!

Cenabı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın evi idi.

Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah'ın huzurunda bulunuyoruz.

Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.

Efendiler!

Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır.

Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır.

Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.

Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.

Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.

Mustafa Kemal Atatürk
07.02.1923

Anlaşılacağı üzere, Mustafa Kemal Atatürk yüreğinde Allah ve Muhammed sevgisi ve saygısı olan bir liderdir. Asla da din taciri olmamıştır.

Birtakım onu sevmeyen, onun fikirlerine karşı duran, Cumhuriyet aleyhtarı kişiler ve kurumlar ise, Mustafa Kemal Atatürk’ü dinsiz ve imansız olarak genç nesillere ve cahillere taşımaktadırlar.

Bilinmelidir ki; yaşanılan süreçler eski tanımlamasıyla cahiliye devri değil, bilişim ve teknoloji ile donanmış bilgi çağıdır.

Bu çağda bile 1920 li yıllarda söyledikleri geçerli bulunan, dünyanın tüm otoritelerince lider olarak tanınan ve tanımlanan  da hala o isimdir.

O değişmeyen ve değiştirilemeyecek olan isim ise, Mustafa Kemal Atatürk’tür.

“Said-i Kurdi (Nursi) ye adaş tutanlara, filmini çevirip dimağları şaşkınlaştırmak isteyenlere anımsatmamız olsun”…..
….

Prof.Dr Öner SAMANLI
ANKARA - 2011
….

 “TÜKORDER”
Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği
Genel Başkanı

SÖZDE DEĞİL ÖZDE, ROZETTE DEĞİL YÜREKTE,
TÜRKİYE VE DÜNYANIN EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ
KURUCU EDİTÖRÜ

E-BİLGİ İÇİN: tukorder@hotmail.com

ÖNEMLİ DİPNOT BİLGİSİ:

Yazarın Dipnotu:
Milliyet Blog sayfalarımdaki yazı ve resimlerim, Yazar ismi ve Link verilerek alıntı yapılabilir.
5846 sayılı, FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Telif Hakları Yasası kapsamındadır.
Yazılarımın tüm telif hakları, “TÜKORDER” Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Genel Merkezi’ne aittir.


Hiç yorum yok: