BLOGDA ARAYINIZ

BUGÜNKÜ İZLENME

28 Şubat 2011 Pazartesi

"TÜKORDER" Genel Başkanı "Onursal" Prof.Dr.Öner Samanlı'nın "ÖZGEÇMİŞİ"

ÖNER SAMANLI:

22 Ağustos 1955 Ceyhan-Adana’da doğdu.

İlköğrenimini Eskişehir’de, Orta öğrenimini Diyarbakır ve Kayseri’de tamamladı.
1975 yılında, Devlet memuriyetine, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde başladı, yüksek öğrenimi sürecince de bu kurumda çalışarak öğrenimini tamamladı.

1975'te (Bugünkü adıyla, Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitimi Fakültesi)  Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’nda  Lisans düzeyinde yüksek öğrenime başladı.
1979'da Lisans Yüksek öğrenimini tamamlayarak, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Enstitüsü, Bölümü İşletme Muhasebe Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmalarına başladı.
1980 den başlayarak yurt genelinde yayınlanan akademik ve bilimsel birçok dergi ve gazetenin bilimsel çalışmalarına katıldı, makaleleri yayınlandı.
1982 yılında askerlik hizmetini tamamlayarak, Öğretmenlik mesleğine geçiş yaptı. Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde, Meslek Dersleri Öğretmenliği, Okul Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
1983 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, “Eğitimde Psikolojik Hizmetler” alanında uzmanlık çalışmalarına başladı.
Milli Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği bursla Fransa “Sorbonne Üniversitesi”nde, akademik bilimsel çalışmalara katılarak inceleme ve araştırmalarda bulundu.
1985 yılından itibaren, Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan, Tüketicilerin korunmasına dair yasa ve yönetmelikler üzerine araştırma ve incelemelerde bulunarak, bu yasaların ülkemizde de uygulanabilirliği için, uğraşlarını, TC.Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile TC.Hükümetler nezdinde yaptığı görüş bildirileri ve savunular ile verdi. Bu hususlarda TBMM nezdinde ki  Komisyonlarda Uzman Akademisyen olarak yer aldı.
1985-1990 yılları arasında, Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan Meslek Yüksek okullarında, Muhasebe, Ekonomi, Maliye, İşletme, İş İdaresi, Pazarlama, Turizm gibi dallarda öğretim görevliliklerinde bulundu.
1990 Yılında, SMMM. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olma hakkını kazanarak, ruhsatnamesini aldı. Eğitim ve eğitimcilik süreciyle birlikte “Mali Müşavir” lik çalışmalarını da sürdürdü.
Yine aynı dönemlerde, Merkezi ABD’de bulunan ve “Dale Carnegie” tarafından kurulmuş bulunan “İnsan Mühendisliği Sosyal Bilimler Akademisi”’nin, Türkiye’de gerçekleştirilen, “Yüksek Tekamül Eğitimciliği” kurslarını başarı ile tamamlayarak, Türkiye’de açılacak bu tür kursların “İnsan Mühendisi Üst Düzey Yönetici Öğretmenliği” derecesini aldı.
1990 - 2002 yılları arasında, Türk- Fransız Kültür değişim hareketleri içerisinde aktif rol alarak, yüzlerce Türk öğrencisinin Fransa’da kültürel değişim programı dahilinde eğitim ve öğretim görmeleri faaliyetlerinin içerisinde aktif ve etkin olarak yer aldı.
1990'yılında Avrupa Topluluğu Stratejileri üzerine akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmak  üzere, Almanya ve Hollanda’da eğitim ataşeliği yardımcılığı düzeyinde görevlendirmelerle bulunarak, akademik gelişim eğitimlerini sürdürdü.
1995 –1985 yılları geçen süreci boyunca yaptığı çaba ve çalışmalarıyla büyük emekler sarf ettiği, 1995 yılında yayınlanan 4077 sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Kanununun hazırlanması ve kesinleşmesinde üstün bir emek katkısında bulundu.
1995 yılından bu yana, TC.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı daimi “Tüketici Konseyi” üyesidir.
Almanya, Fransa,Polonya ve Belçika’da birçok eyalette, Kent Konseyleri ve Belediye Meclisleri tarafından, barışa ve kültüre katkılarından dolayı, “Kültür Elçiliği”, “Eyalet Kültür Nişanı” ve

Papa İkinci John Paul tarafından da, 1997 yılında, “Kutsal Elçi Barış Haçı” gibi özgün ödüller verildi.

Türkiye ile Fransa arasındaki kültür enformasyonu sağlamaktaki üstün çabaları sonrasında kendisine 1999 yılında “Şövalye” nişanı verildi. (Legion d'Honneur ‘ Lejyon Denör’ Fransa'nın en prestijli (Şövalyelik) ödüllerinden birisidir.)

Ödül, 22 Haziran 1999 yılında , Fransa Cumhurbaşkanı Jack Chirac adına, Fransa'nın Kültürel Dostluklar Büyükelçisi ve Versailles Müzesi Genel Direktörü Christine Albanel, tarafından, verilmiştir.

2004 yılında; Kiev İşletme ve Ekonomi Üniversitesi, MAUP tarafından, “Ekonomi İşletme Siyasal ve Sosyal Bilim” “Fahri Doktor” luğu unvanı verildi.

2005-1985 yılları arasında, sürekli, sözleşmeli, konuk öğretim görevlisi olarak, ülkemizin birçok üniversite ve yüksek okulunda, “Öğretim Görevlisi” olarak görevlerde bulundu.

2005-2001 yılları arasında Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, “Kent ve Çevre” “Kamu Yönetimi” üst uzmanlık eğitimlerine katıldı.
2005 yılında, 30 yıla yakın eğitimcilik hayatından sonra isteğiyle  emekliye ayrılmıştır.
2005 yılından bu yana, üniversite geçliğine ve yüksek lisans çalışmalarına rehberliklerde bulunarak, “Tez Danışmanlığı” görevini yine eğitim alanında sürdürmektedir.
2011-2001 yılları sürecinden bu yana, “TÜKORDER” Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Genel Başkanı, http://www.tuketiciyikoruma.org aynı zamanda da, “TÖDEF” Tüketici Örgütleri Federasyonu Kurucu Başkanlığı görevlerini fahri olarak yürütmektedir.
2011-1995 yılından bu yana özveriyle yayında bulunan “Türkiye’de ve Dünyada en Kapsamlı Atatürk Sitesi” sloganıyla internette http://www.ataturksitesi.com/ adresli ATATÜRK SİTESİ’nin kurucusu ve editörüdür.

Bilimsel ve güncel yazı ve görüşleri yurt genelindeki yayın mecralarında konuk yazar olarak yıllardır yayınlanmakladır.

Tahmini olarak bin üzerinde siyasi, ekonomik ve toplumsal içerikli makalenin altında imzası, aynı zamanda sanatçı kişiliğiyle de edebiyat dalındaki çalışmaları bulunmaktadır. (Bknz. İnternet kaynakları)

Milliyet Blog Yazarı olarak, http://blog.milliyet.com.tr/tukorder Linkli adresli  yayın organında, yanı sıra, Cumhuriyetçi Ulusal Blog, link adresli, http://www.cumhuriyetciulusalhareket.blogspot.com/ sitesinde makaleleri, yorumları, görüşleri yayınlanmaktadır.

20 Ağustos 2010 tarihinde, Pontificia Universidad Católica de Chile / Pontifical Catholic University of Chile, Akademik Genel Kurulu, almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile, Öner Samanlı’yı “Sosyal Bilimler Fahri Profesörü” olarak tescil etti.

30.09.2010 tarihinde, Uluslararası Tüketiciler Birliği “International Consumers Union  tarafından, 2010 “Dünyada Yılın Tüketici Duayen Adamı” ödülüne layık görülmüş ilk Türk Sivil Toplum Önderidir.
….

“Kamu Hakemliği Ombudsman”, Kent ve Çevre Olgusu”, “Turizmde Başarısızlığımız”, “Turizmde Rekreasyon”, “Otel – Motel - Poster Üçlemi”, “Masaj Değil Kemik Kırma”, “Termal Turizmi Neden Gelişemiyor”, “Hazinenin İşlevselliği”, “Kamu Yönetimindeki Acil Sorunlar”, “Siyasetsiz ve Siyaseten Devlet Yönetimi”, “Çevre ve Tüketici Haklarında Nerelerdeyiz”, “Tüketim Bilinci”, “Türk Tüketicisinin, Tüketici Hakem Heyetlerinde Çözüm Arayışları”, “Tüketici Haklarının Aranması ve Korunmasında Neredeyiz”, “Türkiye’de Dernekçilik mi, Değnekçilik mi”, “Siyasette Hukuk Dışı Meşruiyet”, “Siyasette Riyasetin Rolü ve Önemi”, “Kendi Afili, Siyaseti Çirkin”, “Osmanlı’ya Kadar Uzanan Samanlı (Samani)” ve diğerleri olarak bilimsel, akademik ve siyasi yazılı çalışmalarının bir kısmını sıralayabiliriz.

Sağlıklı, direnç ve çalışkan azimli bir ruha sahip olup her ortam ve şartlarda çalışma özverisi sahibidir.
….
Yıllarca genel prensibi ve öğrencilerine tavsiyesi şu cümlelerle somutlaştırılabilir.
“Kazandırmazsanız kazanamazsınız”
“Bu güne kadar hiçbir işverenin cebinden kendime kazanç sağlamadım, kazandırdıklarımdan önemli bir bölümü bana vermek zorunda kaldılar”
“Paylaşmayı bilmiyorsanız gün gelir sizi paylaşırlar”
….
İki kız çocuğu olup, yalnız olarak, Türkiye sevdalısı olarak, İzmir, Ankara, Mersin, İstanbul, Malatya kentleri arasında yaşamını sürdürmektedir.
….
Yurt içerisinde ve yurt dışarısında, Vatan ve Millet bütünlüğü ve hizmetini esas gaye alan, toplumsal çabalı ve siyasetler üstü misyona haiz çok fazla sayıdaki camia ve cemiyetin üyesidir.
Dostları onu: “Sevginin ve saygının ön bahçesi olarak tanımlar”

………


ÖNER SAMANLI’ NIN SANAT ve EDEBİYAT ALANINDAKİ BİYOGRAFİSİ:

Ortaokul dönemlerinden bu yana, şiir, mizahi öyküler, denemeleri ve makaleleri  yurt içi ve yurt dışı sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlanmıştır.

Yeniortam, Cumhuriyet, Sanat ve Edebiyat, Varlık, Hisar, Çınar, Gösteri, Yenigün, Gırgır, Fırt, Zarta Zurta, Dalkavuk, Ulus, Barış, Kültür, Öğretmen, Eğitim Dünyası, Türk Dünyası Tüketici  bu çalışmalarının yayınlandığı ilk akla gelen gazete ve dergilerdir.

"Zarta Zurta", "Dalkavuk" isimli, mizahi çizgilerdeki dergileri çıkartmıştır.

Onlar, Adımlar, Yurdum Şairleri, Türkiye Şairler ve Yazarlar Antolojisi, Şiirler Şairler Antolojisi, Türk Şairler Toplaşması gibi yapıtlarda şiirleri yer almıştır.

Atatürk’ü Tanımıyorsunuz, Atatürk’ten Söylemler, Dürü Dürü Düt, Tepesinde Dünya, Alt Tarafta Ne Var, Açamaz Açamaz Açsa da Gösteremez, Şafağı Savunmak Gerek, Sevgide Birleştik, Şu kadınlar var ya, Neler Çektim Neler, Otuz dedin, Otuzbirde N'oldu... isimleriyle yayınlanan taşlamalı, haşlamalı, sevdalı, özlemli, konulu şiirlerden makalelerden oluşan betikleri yayınlanmıştır..

Şiirlerinden bazıları, güfte olarak, bestekarların arşivlerine alınmıştır. “Türk Musikisi Cemiyeti” tarafından düzenlenen yarışmada bir şiiri yılın “Güfte Adayı Şiir” olarak ödüllendirilmiştir.

Atatürk’ün doğumunun 100. yılı “Kültür Bakanlığı” şiir dalı ödülünü almıştır.

Yanı sıra; Laik ve aydınlık fikirlerinin ışığıyla aydınlanmacı şair ve yazarlığından ödün vermeksizin, Libya’da “Allah Dostu” unvanına layık görülmüştür.

Muammer El Kaddafi tarafından okuduğu betimlemelerinin, Arapçaya çevirtildiği, “Ben bu zevatta, ‘Ömer Hayyam’ın ruhunu hissediyorum” diyen o diktatörün bile, mutedil yönünü, sevgi öğretileriyle ortaya çıkartabilmiş, “Trablusgarp Şiir Festivali” Sanat Ödülünü alabilmiş ilk “Türk” şairidir.

Mevlana yolunu ve insanlık sevgisini kendine ilkeli bir yol edinmiş, dünya maddiyatından ve servetinden kendisini uzaklaştırarak, toplumsal sevdalarını daima önceleştirmiş, uzun yıllar,  İnsan Mühendisliği Akademisi’nin daima sınıfta kalan öğrencisiyim diyerek, Mevla yolunda, Mevla’nın yarattıklarına hizmetlere kendini adamış bir şahsi muteberdir.

İnsan olmanın üstün özelliklerini yakalarsanız işte o zaman ihsanı ademsiniz, bilgeler ve filozofların sözlerinin çoğunda geçen tanımlama genellikle hep aynıdır.  "KENDİNİ BİL".

Çünkü bu ifadeden hareketle,  "Kendini bilen Rabbini bilir, kendini unutan Rabbini de unutur”

Onun ilkelerinin yolunu bu sözleriyle edebi kişiliği çok güzel tanımlıyor olsa gerektir.

Prof.Dr.Mohammed Rahmani ABD Illinois – 2001 kaynaklı bir makalede, Öner Samanlı hakkında şöyle  bir tanımlamada bulunmaktadır;

Öner Samanlı, Büyük Sahra Çölünde Bedevi’lerle, Nepal’de Himalaya eteklerinde Budist’lerle, Vatikan’da Manastırda Rahiplerle, Hazar Kıyılarında Alemi Mesudiyelerle, Mevlana Celaleddin’i Rumi dergahında Mevlevi gönüldeşleriyle meşki muhabbet etmiş, yüksek nefis disiplinine sahip, tıp alanındaki tahlilleri ile somut yüksek IQ su bulunan bir anti mentalist, “Zikrullah-ı Ekrem” unvanlı, fevkalade mütevazi bir gönüldeş dostumdur. “International Institute of the American Sperm” tarafından, bir rahmi eylem için gerekli her “sperm” sağlayıcılığına 5000 ABD $ verilmesine bile olumsuz yanıt verebilmiş bir ihsanı erdem kişidir. Öğretilerinde inanmışlığımla önünde saygıyla eğiliyorum.” diyor.

Öner SAMANLI,  “Atatürk’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene” söylemini Türkiye yurtseverliğinde ilke edinmiş çağdaş ve reformist bir aydındır.

Kadının Fendi Her Zaman Erkeği Döver, 21.Yüzyılın Filden Büyük Aşkı, Abbas ile Gülümser, Şek Şek Şekerim, Sık Sık Sıkarım, Feminizm Değil Meninizim, yayın bekleyen diğer kitaplarıdır.

Bu betiklerin kimileri geçen tarihsel süreçlerde, belki de içeriği okunmaksızın, adlarından dolayı toplatılmıştır. Kendisini "Sivri dilli şairim ben" diyerek  tanımlar, bu nedenle de kitapları toplatılma rekortmeni kırmış sanatçı olarak, "Ödül verilmemiş olmasına daima içerlerim" der.

Hayyam’i tarzdaki şiirsel rubailerini, “Erhan Soysal” mahlası adla yayındadır. Yine Erhan Soysal, Erhan Soysaltürk, Özcan Mert, Önder Soytürk gibi mahlası adlarla, siyasi sosyal ve edebi yazıları yayınlanmaktadır.

Tüketici Gazetesi, Siyasi Tansiyon, Siyaset Gündemi gibi toplumsal ve sosyal içerikli medya ve internet yayın organlarının imtiyaz sahibidir.


DİPNOT:

Öner Samanlı Kimdir, O kimdir, Biyografi, Kim Kimdir, Özgeçmiş, Bilinen ve Tanınan Kişilikler, Biyografi Arşivi, Sosyal kişikler, Liderler, Künyeler,
Tanıyor musunuz,  Bilinenler ve Bilinmeyenler,  Mevla’dan Mesneviye, İtibarlılar, Onu Tanıyor musunuz, Editörler, Gazeteciler, Medya, Haberler, Yazarlar, Blog, Forum, Fotoğraf paylaşım siteleriyle yayınlarda ve tüm İnternet Kaynaklarına alıntılarda,

“CUMHURİYETÇİ ULUSAL HAREKET” adına, http://www.siyasetgundemi.com dan alıntıdır” ibaresinin kullanılması şartıyla alıntı yapılabilir.

5846 sayılı, FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Telif Hakları Yasası kapsamındadır.

Tüm telif hakları, “CUMHURİYETÇİ ULUSAL HAREKET” adına, http://www.siyasetgundemi.com  aittir.1 yorum:

Adsız dedi ki...

Bu muhteşem kişiliği, yılmaz mücadele adamını yeni tanıdım; okuyan, sosyal alanda sorumluluk üstlenen, duyarlı bir kişiyim ama yolumuz bir yerde kesişmemiş işte... Yalnız değilsiniz Öner Bey, her birimiz farklı ortamlarda yalnız olduğumuzu düşünüyoruz fakat ne yazık ki bir araya gelip güç oluşturamıyoruz. Bundan sonra sıkı bir takipçiniz ve destekçiniz var.
Selma Egesoy
Aydın ADD Eski Bşk. Yrd.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Yön. Kur. Üyesi