BLOGDA ARAYINIZ

BUGÜNKÜ İZLENME

12 Ocak 2011 Çarşamba

AKROSTİŞ BİR ŞİİR YAZDIM, OKUYANLAR İŞTAHA GELDİ, KELLE SATIŞLARI KASAPLARDA, PAÇA SATIŞLARI ÇORBACILARDA ARTTI, EKONOMİYE DE KATKIMIZ OLDU "ELHAMDÜLİLLAH"

RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU'NA KANUNA AYKIRI DAVRANAN YAYIN KURULUŞLARINI İHBAR EDİYORUM...


Duyanlar, duymayanlara,


Okuyanlar, okumayanlara iletsinler...


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, daha yayına girmeden önce tartışmalara sebep olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi için uyarı cezası vermiştir.


Bugün için geç bile kalmıştır.

Geç kalan bu kararı için bende RTÜK’ü kınıyorum.

Cezanın gerekçesi;  "Milli-manevi değerlere aykırılık" olarak belirtilmiştir.

RTÜK CEZA KURULUNUN DİKKATİNE;

Gözden kaçırdıkları önemli bir kanuna şöyle bir kısaca değinelim istiyorum.

Neymiş o gözden kaçırılmış ve kaçırılmaya devam olunan Kanunumuz..

KILIK KIYAFET KANUNU
Kanun No : 2596

Madde 1- Herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin (din görevlilerinin) mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. Hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi caizdir.

Madde 2- Türkiye’de kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüp gibi heyetler ve mektepler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname ve talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

Madde 3- Türkiye’de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve levazımını taşımaları yasaktır.

Madde 4- Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile Türkiye’yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tayin olunacak mercilerin müsaadesine bağlıdır.

Madde 5- Türkiye Devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel mer’i adetlere tabidir.


Madde 6- Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

Madde 7- Birinci maddenin hükümleri, bu kanunun neşri tarihinden altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren mer’idir.( geçerlidir.)

Madde 8- Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur
.

KILIK KIYAFET KANUNU BU İÇERİKLERE SAHİP

Görüldüğü üzere cüppe,sarık.peçe.kara çarsaf.entari gibi kıyafetler giyilemez.

1)  Ey RTÜK  Ceza Kurulu hergün sizlerin ve bizlerin televizyon kanallarında görmekte olduğumuz, başta devlet yetkililerimizin eşleri resmi görevlerinde, resmi görevin icrası sırasında eşlerine refakat ettikleri süreçlerde ve Devlet Dairelerinde nasıl oluyor da böyle görüntüler verebilmektedirler.

2) Halen bakanlık yapmakta olan, zatı muhteremler nasıl oluyor da kravatsız ve sakallı olarak resmi görevlerini icra ederlerken Televizyonlarımızda görüntü verebilmektedirler.

3)  Cüppeli cüppesiz lakaplı hocalar, üfürükçüler, muskacılar, falcılar, gaipten galabe çalanlar her gün televizyon programlarında karşımızdadırlar, bunlar nasıl bu görüntüleri ile gündemin içerisinde yer almaktadırlar.

Merakımıza mucip olan bu üç sorudan müteşekkil konuların tamamı, KILIK KIYAFET KANUNU’na  aykırıdır.

Neden, bu görüntülerin yayınlanmakta olduğu, isimleri ile malum televizyonlara herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır.

Söylemek bizden…

Tabiî ki gereğinin yapılmayacağını bilerek…

Olsun, bizler duyarlı yurttaşlığımızın yazarı olarak hali ahvali makamınıza arz edelim de, sultanın kulağı işitirmiş işitmezmiş bizi ilgilendirmiyor.

İltimas….

İhtimam,…

Han hamam…

İhtişam….

Ben olacaktım esasında RTÜK’e önceki dönem de, Başkan, amma velakin hakkımı yedi vallahi Zahit Akman….

Var mı aranızda, 2596 ayılı kanundan haberdar olan.

Gençliğimizde, Akrostiş diye, sevdiğimize şiirler yazardık, şiirlerin baş harflerinden de, sevgilimizin adını iletirdik.

BİR AKROSTİŞ ŞİİR

İLE YAZIMIZI

BİTİRELİM O ZAMAN 

Radyolar, televizyonlar basın özgür olmalı insanlar için,

Taşa çaldım ayva ile narımı, boşa tükettim demek arımı,

Ütülmüş kelleden yapılan paça çok lezzetlidir olsa da yesek,

Kimilerine ceza verir kadı, kimilerinden de bir makas alır yanaktan…

Yahu Öner Hocam, böyle müthiş şiir ne okudum, nede duydum diyorsunuz değil mi…?

Eeeeeeeeeeeeee.

Yazdık mı biz böyle yazarız işte.

Akrostiş nede olsa…


Günün Sözü:


''Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır''

Mustafa Kemal Atatürk


……
….
Prof.Dr Öner SAMANLI
ANKARA – 11.01.2011
….SÖZDE DEĞİL ÖZDE, ROZETTE DEĞİL YÜREKTE,
TÜRKİYE VE DÜNYANIN EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ
KURUCU EDİTÖRÜ
http://www.ataturksitesi.com/


E-BİLGİ İÇİN: siyasetgundemi@hotmail.com


Yazarın Dipnotu:

Milliyet Blog sayfalarımdaki yazı ve resimlerim, Yazar ismi ve Link verilerek alıntı yapılabilir.

5846 sayılı, FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Telif Hakları Yasası kapsamındadır.

Yazılarımın tüm telif hakları, “CUMHURİYETÇİ ULUSAL HAREKET” adına, http://www.siyasetgundemi.com  aittir.

Hiç yorum yok: