BLOGDA ARAYINIZ

BUGÜNKÜ İZLENME

28 Ocak 2011 Cuma

Askerlik olgusu, Kurum olarak “Askerlik” üzerine düşünceler

ASKERLİK OLGUSU, BİR KURUM OLARAK
“ASKERLİK” ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Üçüncü Bölümden Devamla
Bölüm 4
Önceki bölümlerde,  özetleyecek olursak , askerlik üzerine bilgilerimizi aktarmış, askerliği kanunla belirtilmiş olduğu üzere, sağlıklı her erkek Türk vatandaşının yapmak zorunda olduğunu, askerliğe gelen vatandaşlara yurt savunmasında alacağı göreve dönük bilgi ve eğitim verildiğini bu büyük ocak ta aynı zamanda yurdun her köşesinden ve kültüründen gelen gençleri, kışla denilen ortak bir çatı altında toplayarak, aynı yatakhanelerde yatmayı, aynı yemekhanelerde topluca yemek yemeyi, aynı eğitim alanlarında planlı ve programlı şekilde eğitim yapmayı ve benzeri gibi ortak yaşam modellerini onlara bir görev bilinci ve sorumluluğu altında, ast üst ilişkileriyle uygulatarak  eğiten büyük bir eğitim ve öğretim kurumu olarak tanımlamış, askerliğin kişilerin sosyalleşmesinde farklı bir yeri de olduğuna değinmiştik.
Bu amaçla da askeri tüm alanlarda belirli yerlere asılan afişlerde toplumun tüm tabakaları ve tüm alt kültür grupları arasında toplumsal bütünleşmeyi sağlamak Türk kavramını bir üst kimlik olarak ortaya koymak amacıyla Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetini Kuran Türkiye Halkına Türk Milleti Denir”. Ne Mutlu Türküm Diyene’’ benzeri söylemleri bulunmakta olduğu gerçeğini ortaya koymuştuk.
Bu bölümümüzde ise komşu ülkelerde askerlik hizmetinin nasıl gerçekleştirildiğine değinmekte yarar görmekteyiz.
TÜRKİYE’YE KOMŞU ÜLKELERDE ASKERLİK SİSTEMLERİ VE SÜRELERİ

Türkiye’ye komşu ülkelerdeki askerlik sistemleri;
YUNANİSTAN:

Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Hizmet süresi 12 aydır, ancak memurlar için bu süre 17 ay, çok sayıda çocuğu olanlar içinse 3, 6 veya 9 ay olarak tespit edilmiştir. 1997 yılında vicdani retçilik statüsü yasalarına girmiştir. Alternatif ulusal hizmetin süresi 23 aydır. Ancak, ailevi nedenlerden bu süre 15 ay da olabilmektedir.
BULGARİSTAN:

Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Hizmet süresi 9 aydır, ancak üniversite mezunları için 6 aylık kısa dönem imkânı da bulunmaktadır. 1991 yılında vicdani retçilik yasal bir hak olarak tanınmıştır. Alternatif hizmet süresi 13,5 ay, üniversite mezunları içinse 9 aydır. AB aday ülkesi olan ve yakın bir zamanda NATO’ya üye olan ülke, günümüzde Batı standartlarına ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etmektedir. Zorunlu askerlik sisteminin kaldırılması yönünde bir çalışma yoktur. Ancak, 2010 yılında askerlik süresinin 45 güne indirilmesi düşünülmektedir. Savunma Bakanlığı bu indirimin söz konusu tarihten daha önce de yapılabileceğini belirtmektedir.
ERMENİSTAN:

Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Hizmet süresi 24 aydır. 2004 yılında vicdani retçilik statüsü ilk kez olarak yasalara girmiştir. Alternatif hizmet süresi 42 aydır.
GÜRCİSTAN:

Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Hizmet süresi 18 aydır. 1997 yılından beri vicdani retçilik yasal bir hak olarak tanınmıştır. Bu haktan yararlananların alternatif ulusal hizmetlerde 36 ay çalışmaları öngörülmüştür. 2004 yılında askerlik süresinin 12 aya, üniversite mezunları içinse 6 aya indirilmesi yönünde bir yasa tasarısı parlamentoya sunulmuştur. Ancak, bu konuda halen bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ordu bünyesinde NATO standartlarına erişebilme yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Zorunlu askerliğin kaldırılması düşünülmemektedir. Ancak, profesyonel kadroların genel mevcut içerisindeki oranlarının arttırılarak üçte iki seviyesine getirilmesi planlanmaktadır.
IRAK:

Saddam Hüseyin rejiminin ortadan kalkmasıyla sonuçlanan ABD’nin son operasyonu sonrasındaki asker alma sistemi hakkında sağlıklı bilgi bulunmamaktadır. Rejim devrilmeden önceki düzenlemede, zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Hizmet süresi 2 yıl, üniversite mezunları içinse 1,5 yıldır. Vicdani retçilik statü bulunmamaktadır.
İRAN:

Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Hizmet süresi 2 yıldır. Vicdani retçilik statüsü bulunmamaktadır.
SURİYE:

Zorunlu askerlik sistemi uygulanmaktadır. Askerlik süresi 30 aydır. Vicdani retçilik statüsü bulunmamaktadır.

……
….
Bu yazılarımızın genel amacı da, son yıllarda, özellikle iktidar partisinin, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki, yıldırma politikalarının gaye ve hedeflerinin neler olabileceğini anlatmaktan ziyade, sizleri bu alanlarda bilgilendirmek yoluyla, düşünsel ufkunuzda çağrışımların oluşmasını sağlamak ve kendi değerlendirmelerinizi kendinizin yapmasını sağlayabilmek olacaktır.
“ATATÜRK’Ü BİTİRMENİN YOLU, ASKERİ BİTİRMEKTEN GEÇER”
“Devam Edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti’mizin Kurucusu, Ulu Önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk, askerlikle ilgili olarak neler söylemiş:


• Ben askerliğin her şeyden çok sanatçılığını severim. (1912)

• Kahraman Türk askeri Anadolu savaşlarının manasını anlamış, yeni bir ülkü ile savaşmıştır. (1921)

• Hiçbir zaman saldırgan olmayı düşünmemiş olan ve fakat daima haksız saldırıya uğrayacağını hesap eden bir ulusun ordusu olarak, ordumuz uzun bir seferden sonra hemen diğer bir sefere başlayacakmış gibi maddi ve manevi yönden hazır bulunmalıdır. (1924, Ankara)

• Ülkemiz şu iki şeyin ülkesidir: Biri çiftçi diğeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve asker yetiştiren bir ulusuz. İyi çiftçi yetiştirdik, çünkü topraklarımız çoktur. İyi asker yetiştirdik, çünkü o toprakları isteyen düşmanlar çoktur...bundan sonra da daha iyi çiftçi ve asker olacağız. Ancak bundan sonra asker oluşumuz artık eskisi gibi başkalarının hırsı, şanı, şöhreti ve keyfi için değil; yalnız ve yalnız bu aziz topraklarımızı korumak içindir. (1923,Tarsus)
 
• Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir: Biri ulus kararı, diğeri en elim ve güç koşullar içinde dünyanın övgüsüne hakkıyla yaraşma niteliğini kazanan ordumuzun kahramanlığı. bu iki şeye güvenir.

• Ülkenin genel yaşamında, orduyu politikanın dışında tutmak ilkesi, Cumhuriyetin sürekli dikkat ettiği önemli bir noktadır. Şimdiye kadar takip edilen bu yolda; Cumhuriyet orduları vatanın güvenilir ve sağlam koruyucusu olarak saygınlığını korumuştur. (1924, Ankara)
 

(Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1918- 1924 yılları arasında yurt gezilerinde millete söylemiş olduğu söylemlerinden seçilmiştir.)

……
….
Kaynakçalar:
Türkiye Ve Dünyanın En Kapsamlı Atatürk Sitesi http://www.ataturksitesi.com/
Yurt Sevgisi Eğitimi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi, Ankara, 2003
Cenk Özgen, Türkiye’de Zorunlu Askerlik ve Profesyonel Ordu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006 Atatürk’ten Deyişler, Öner Samanlı,
(1918- 1923 yılları arasında yurt gezilerinde millete söylemiş olduğu söylemlerinden seçilmiştir.)

……
….
Prof.Dr Öner SAMANLI
ANKARA – 2011
….

SÖZDE DEĞİL ÖZDE, ROZETTE DEĞİL YÜREKTE,
TÜRKİYE VE DÜNYANIN EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ
KURUCU EDİTÖRÜ


E-BİLGİ İÇİN: siyasetgundemi@hotmail.com

Yazarın Dipnotu:

Milliyet Blog sayfalarımdaki yazı ve resimlerim, Yazar ismi ve Link verilerek alıntı yapılabilir.
5846 sayılı, FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Telif Hakları Yasası kapsamındadır.
Yazılarımın tüm telif hakları, “CUMHURİYETÇİ ULUSAL HAREKET” adına, http://www.siyasetgundemi.com  aittir.

Hiç yorum yok: